Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych ośrodka Rower/Narty/Leżak jest Nexus Anna Kraj, z siedzibą przy ul. Mokrej 16/18
lok. 45 w Pabianicach (95-200). Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa. Dane przechowywane
są na zabezpieczonych serwerach.
Wszelkie dane podawane w formularzach ośrodka Rower/Narty/Leżak są traktowane jako poufne i nie są dostępne dla
osób nieuprawnionych.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a celem ich przetwarzania
jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług noclegowych oraz do wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów
(np. cele podatkowe, dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną szkodą wyrządzoną przez Gościa).
Dane osobowe udostępniamy jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, a także
firmom dostarczającym oprogramowanie informatyczne oraz usługi wsparcia IT, firmom księgowym świadczącym usługi
księgowe naszej firmie, kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, ośrodek Rower/Narty/
Leżak przetwarza dane osobowe kierując do Niego informacje o swoich ofertach i usługach oraz inne informacje
marketingowe.

Każda osoba, której danymi administrujemy ma prawo do dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Inspektor ochrony informacji jest dostępny pod adresem e-mail: kontakt@rowernartylezak.pl.

Podanie danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu oraz
numeru rejestracyjnego pojazdu w przypadku parkowania na terenie ośrodka jest wymogiem zawarcia umowy o usługi
noclegowe. Brak podania danych uniemożliwi nam zawarcie umowy o usługi noclegowe.

Pliki cookies

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies w celach usprawniania jej funkcjonowania i dostosowania serwisu do
potrzeb osób odwiedzających tę witrynę, co z kolei umożliwia dopasowanie skierowanych od użytkownika reklam.
Pliki cookies wykorzystywane są również w celach statystycznych.

Zmiany ustawień dotyczących plików cookies można dokonać w dowolnej chwili (możliwość wyłączenia lub przywrócenia)
poprzez modyfikację ustawień w przeglądarce internetowej.