Regulamin Domków Rower Narty Leżak

 1. Każdy z naszych domków wynajmujemy w całości na pobyty trwające minimum 2 dni (2 noce),
  a w sezonie wakacyjnym oraz w trakcie ferii zimowych w systemie tygodniowym (sobota-sobota). Warunki najmu w święta i długie weekendy publikowane są na fb oraz na stronie internetowej.
 2. Gości zapraszamy od godziny 16:00, a osoby kończące pobyt uprzejmie proszone są opuszczenie domku do godziny 10:00.
 3. Każdy z domków oferuje 6 miejsc noclegowych, a maksymalnie możemy przyjąć do domku 8 osób (tzw. „dostawki” jedynie dla dzieci).
 4. Dzieci do lat 12 powinny znajdować się na terenie ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych, szczególnie podczas korzystania z hamaków, huśtawek, namiotów i innych sprzętów, podczas gier i zabaw.
 5. Rezerwacje w domkach Rower-Narty-Leżak przyjmuje się poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej, bądź przez zgłoszenie mailowe lub telefoniczne. Zawarcie umowy rezerwacyjnej za pośrednictwem naszego serwisu rezerwacyjnego (usługa rezerwacyjna w formie umowy świadczonej drogą elektroniczną – na odległość) dostępne jest na naszej stronie internetowej www.rowernartylezak.pl. Gość dokonuje rezerwacji poprzez wykonanie wskazanych przez serwis czynności, w tym wypełnienie formularza rezerwacyjnego. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail podsumowanie dokonanej rezerwacji określające szczegóły i warunki tej rezerwacji oraz informację w sprawie wysokości zadatku za zarezerwowane usługi. Akceptacja warunków naszej oferty noclegowej następuje poprzez dokonanie wpłaty zadatku. Wpłata zadatku jest warunkiem koniecznym do zagwarantowania rezerwacji, czyli zawarcia umowy. Umowa ta zostaje zawarta wyłącznie po zapłacie zadatku, który powinien zostać zapłacony w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji. Brak wpłaty zadatku w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji uznaje się za rezygnację z dokonanej rezerwacji. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług noclegowych pomiędzy Gościem a naszym obiektem. W przypadku skutecznego zawarcia umowy i dokonania rezerwacji, wpłacony zadatek jest bezzwrotny – zgodnie z art.38 pkt 12 ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Gościowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość na mocy niniejszego paragrafu.

Zawarcie umowy o rezerwację noclegu drogą elektroniczną możliwe jest za pomocą urządzeń, na których przeglądać można strony internetowe oraz korzystać z poczty elektronicznej, np. komputera, laptopa, tableta, czy smartfona.

Zakazuje się dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 1. Potwierdzeniem rezerwacji jest zaksięgowanie zadatku w wysokości 30% ceny pobytu na naszym koncie, w tytule przelewu należy wpisać nazwisko, słowo „zadatek” oraz datę przyjazdu.

Wpłata zadatku może zostać dokonana na jeden z następujących sposobów:

 • płatności online TPa
 • standardowym przelewem bankowym

W przypadku wybrania pierwszej opcji (płatności online) Gość przekierowywany jest na stronę umożliwiającą wpłatę zadatku poprzez system obsługi płatności TPay. Autoryzacja danych następuje poprzez połączenie się z systemem TPay za pomocą szyfrowanego protokołu. Po przyjęciu wpłaty przez system TPay, Gość zostaje automatycznie powiadomiony drogą mailową o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu rezerwacji. E-mail zawiera dane klienta, nazwę obiektu, termin rezerwacji, całkowitą cenę pobytu w obiekcie, wysokość wpłaconego zadatku oraz kwotę do dopłaty.

W przypadku wybrania drugiej opcji (standardowy przelew) Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie rezerwacji wstępnej, która zostaje potwierdzona po wpłacie zadatku. Rezerwacja ma status wstępnej przez 72 godziny od momentu jej dokonania i zostaje anulowana, jeżeli w ciągu tych 72 godzin na konto obiektu nie wpłynie zadatek. Po wpłacie zadatku Gość otrzymuje maila potwierdzającego rezerwację.

 1. Zadatek na rezerwację domku jest bezzwrotny, a w przypadku wcześniejszego wyjazdu z przyczyn od nas niezależnych cena za ustaloną całość pobytu nie ulega zmianie. Zadatek i opłata za pobyt
  są bezzwrotne również w sytuacji, gdy Gość po przyjeździe stwierdzi, że domki nie odpowiadają jego oczekiwaniom. Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy zdjęcia oraz informacje na temat domków, chętnie odpowiemy również na dodatkowe pytania dotyczące obiektu Rower-Narty-Leżak przed dokonaniem rezerwacji.
 2. Pozostałą część kwoty należności za pobyt należy wpłacić na nasze konto na minimum 5 dni przed ustalonym przyjazdem.
 3. Opłata klimatyczna w wysokości 2,50 zł (lub wg aktualnej taryfy ustalanej przez gminę) za osobę na dobę pobierana jest w gotówce w dniu przyjazdu.
 4. Wpłata zadatku lub całej należności za pobyt oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.
 5. Goście zobowiązani są zarejestrować się u właścicieli niezwłocznie po przyjeździe. Rejestracji dokonuje się na podstawie dokumentu ze zdjęciem poprzez wpis do rejestru gości prowadzonego przez właścicieli obiektu. Dane Gości nie są udostępniane osobom trzecim i chronione są zgodnie z RODO.
 6. W domkach Rower-Narty-Leżak obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22:00 – 8:00.
 7. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, palenia świec oraz używania otwartego ognia.
 8. W domkach i ich bezpośrednim otoczeniu zakazuje się głośnych imprez oraz głośnego słuchania muzyki ze względu na komfort pozostałych Gości.
 9. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej zakazuje się używania urządzeń elektrycznych niestanowiących stałego wyposażenia domku. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy do urządzeń komputerowych oraz mobilnych.
 10. Goście organizują wyżywienie we własnym zakresie. W domkach zakazuje się smażenia intensywnie pachnących mięs oraz ryb ze względu na komfort kolejnych Gości. Do dyspozycji Goście mają
  na tarasach podręczne grille. W zakładce „gdzie zjeść” podajemy informacje o pobliskich restauracjach i pizzeriach.
 11. Obiekt Rower-Narty-Leżak to miejsce przyjazne zwierzętom. Przyjmujemy grzeczne psy, ale warunki ich pobytu ustalane są indywidualnie. Jeżeli gość chce przyjechać ze swoim czworonożnym pupilem, proszony jest o kontakt telefoniczny przed dokonaniem rezerwacji.
 12. Na czas nieobecności w domku należy zamykać okna, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym, kiedy włączone jest ogrzewanie.
 13. W domkach obowiązuje segregacja śmieci. Uprzejmie prosimy o niewrzucanie do toalet niczego poza papierem toaletowym. Prosimy konsultować się z nami w sprawie utylizacji płynnych resztek jedzenia, w szczególności tłuszczów.
 14. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia oraz urządzeń technicznych w domku. O wystąpieniu takiej szkody Gość powinien zawiadomić właścicieli niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Na zabezpieczenie ewentualnych szkód pobieramy kaucję w wysokości 500 zł w gotówce w dniu przyjazdu. Kaucja rozliczana jest po zakończeniu pobytu, przy wyjeździe Gości.
 15. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 16. Obiekt Rower-Narty-Leżak nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pieniędzy, kosztowności oraz innych przedmiotów wartościowych stanowiących własność Gości.
 17. Rower-Narty-Leżak nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz przedmiotów w nich pozostawionych. Parking ośrodka Rower-Narty-Leżak jest bezpłatny i niestrzeżony.
 18. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która go narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań właścicieli, w szczególności do zapłaty za poczynione szkody i zniszczenia, oraz do opuszczenia ośrodka.
 19. Gość nie może przekazywać domku osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął okres pobytu, za który została uiszczona opłata.
 20. Właściciele mogą odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył nasz regulamin.
 21. Przedmioty pozostawione w domkach będą odsyłane na koszt Gościa, który je pozostawił pod wskazany przez niego adres. W przypadku braku takiej dyspozycji przedmioty te zostaną wyrzucone lub przekazane charytatywnie osobom potrzebującym.
 22. W naszych domkach obowiązuje zakaz chodzenia w butach, uprzejmie prosimy Gości o przywożenie obuwia zmiennego.
 23. W domkach obowiązuje zakaz przykrywania włączonych grzejników (poza łazienkowym).
  W każdym domku znajduje się rozkładana suszarka do ubrań, którą można ustawić przy grzejniku, aby przyspieszyć ich wysuszenie.
 24. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku uchybień obiektu w jakości świadczonych usług. Reklamację należy składać do właścicieli obiektu i powinna ona zostać złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 7 dni.
 25. Na życzenie Gości wystawiamy faktury vat. O takiej potrzebie – ze względu na obowiązujące obecnie przepisy podatkowe – należy zawiadomić w momencie dokonywania rezerwacji lub zaraz po tym fakcie drogą mailową (pod adres: kontakt@rowernartylezak.pl) podając konieczne do wystawienia faktury dane firmowe (nazwa, adres, nr NIP).

Sprzedawcą usług noclegowych w obiekcie Rower Narty Leżak jest Nexus Anna Kraj, ul. Mokra 16/18 lok. 45, 95-200 Pabianice (dodatkowa działalność pod adresem 59-630 Orłowice, Orłowice 19), NIP 7311380735, Regon 473159576