Rower

Od wiosny do jesieni możesz penetrować okolice Gór Izerskich na rowerze, zarówno szosowo jak
i siecią ścieżek Single Tracks. Sieć ta to w sumie ok. 100 km tras o różnej długości i poziomie trudności wytyczonych po obu stronach polsko-czeskiej granicy. Ścieżki wiją się w otoczeniu pięknej i dzikiej przyrody, ich nachylenie nie przekracza 5%, a szerokość to ok. 0,8 m. Każda z tras jest jednokierunkowa, za wyjątkiem trasy zielonej (Nastupni)

Trasy
single-track

 • Nastupni długość trasy 1,8 km, trudność: bardzo łatwa
 • Hrebenac długość trasy 9,8 km, trudność: łatwa
 • Lazenska długość trasy 0,2 km, trudność: łatwa
 • Nad Czerniawą długość trasy 8,3 km, trudność: łatwa
 • Asfaltovy traverz długość trasy 3,3 km, trudność: średnio trudna
 • Czerniawska Kopa długość trasy 9,5 km, trudność: średnio trudna
 • Iglica długość trasy 3,15 km, trudność: średnio trudna
 • Libverdska strana długość trasy 7,4 km, trudność: średnio trudna
 • Ludvikovsky traverz długość trasy 4,3 km, trudność: średnio trudna
 • Młynica długość trasy 3,3 km, trudność: średnio trudna
 • Mrowiska długość trasy 4,7 km, trudność: średnio trudna
 • Novometska strana długość trasy 3,0 km, trudność: średnio trudna
 • Obora długość trasy 6,8 km, trudność: średnio trudna
 • Rapicky Okruh długość trasy 3,6 km, trudność: średnio trudna
 • Hejnicky hreben długość trasy 11,6 km, trudność: trudna
 • Okolo Medence długość trasy 7,1 km, trudność: trudna
 • Opaleniec długość trasy 4,1 km, trudność: trudna
 • Świeradowiec długość trasy 3,2 km, trudność: trudna